tisdag, december 21, 2004

Vad är det för jävla flöjtaktig titel?

En liten tanke bakom namnet fanns när jag såhär på morgonkvisten beslöt mig för att blogga ut på nätet. Med centralisation avsåg Marx något väldigt specifikt, nämligen anhopningen av kapital i färre ägares händer genom konkurrens och utvidgad ackumulation. Inspirerat av detta tog jag första ordet i bloggens namn - centralisering; vilket i sin tur är intimt förknippat med det vi idag känner som desorganisering. Den postmoderna politikens praktikanter har nämligen förmått genomdriva en dubbelriktad kampanj, å ena sidan har vi bevittnat det implicita erkännandet av arbetaren som aktivt skapande subjekt. Detta uppmuntrar vi. Å andra sidan har de tidigare homogena klasserna diffunderat ut över ett helt annat slags plan - de har desorganiserats. Not: eller om man så vill, de har desorganiserat sig själva. Detta skapar problem såväl som potentiella öppningar, bloggen du nu läser ska förhoppningsvis kunna visa på några av dessa.

Sååå... (för att recitera den store Leifi), med centralisering och desorganisering ser vi två olika tendenser, till synes kontradiktoriska, de facto fullt kompatibla.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?