onsdag, december 22, 2004

Scratching - postmoderna ljudlandskap

“If history is indeed over, then the aesthetic of the mixtape has become post-history´s overarching narrative, and turntablists are its epic poets”

- Peter Shapiro

De flesta har nog en ungefärlig uppfattning om vad scratch/-ing är för något. Enkelt uttryckt är det manipulationen av ljud genom rörelser. Ursprungligen är det ljudet som uppstår när du drar en vinylskiva fram och tillbaka med ena handen. Detta är scratchingens mest grundläggande uppenbarelseform. De som scratchar kallar sig numera för turntablists, det vill säga någon som ”arbetar på skivspelaren”. Om detta har dock mycket redan sagts, av intresse här är något annat...Skivspelaren av idag är inte bara en analog liten sak, den har numera digitaliserats och blivit fullt kompatibel med ditt datoriserade ljudarkiv. Antingen genom att datorn läser av analoga skivspelarrörelser (som med Stantons ”Final Scratch”), eller genom en fullt ut digitaliserad konstruktion (som med vissa CD-spelare för DJ:s).

Scratching är förmodligen den postmoderna musikens mest tydliga uttryck idag. Inte bara spåras dess begynnelse till 70-talets New York och kan sålunda sägas ha utvecklats och påbörjats parallellt med de moderna institutionernas uppluckring. Scratching var dessutom ett ghettoinstrument, inga dyra musiklektioner och inga krav på disciplin var nödvändiga. Precis som fildelningskulturen idag uppvisar spontanitet och användarstyrd utveckling är scratching från början demokratiskt. Musikaliskt ligger scratchteknikerna i sin vagga, men genom att nu sammanföras med den digitala revolutionen lär vi snart få se födelsen av helt nya tekniker.Vissa tekniska justeringar återstår att ske (precis som i det postmoderna samhället i stort), men utvecklingen av mjukvara sker i realtid, och flera intressanta projekt pågår nu för fullt. Inte minst på exempelvis KTH i Stockholm där Norges egen Kjetil ”Dr. Scratch” Falkenberg huserar (http://www.speech.kth.se/~hansen) [1]. Kjetil är delaktig i flera olika ganska hårt avgränsade men spännande discipliner, ett projekt som går under namnet ”The Sounding Object” (http://www.soundobject.org/) ger oss följande beskrivning av sin forskning:

”The sound models, being specified by physical descriptions and actions, will be ready to be integrated into artifacts that interact with each other and that are accessible by direct manipulation.

Control models are developed in order to reproduce parametric variations that are natural according to the dynamics of human gestures and expressive intentions.”


För alla deleuzianer därute gäller det nu att inte sätta Jolt-colan i halsen, vad är det egentligen dem säger de där forskarna? Inte bara sker programutvecklingen i utspridda nätverk vilka arbetar i öppen källkod. De påstår faktiskt att utvecklingen av kontrollmodeller för ljud reproducerar sig själva i interaktion med de mänskliga känslornas fysiska och psykiska manifestationer. Överfört på scratchingen är det så att vad vi har här är något som förefaller ha blivit din egen subjektivitets direkta kod uttryckt genom en musikalisk manipulation. Dina rörelser är som hos Paolo Virno nu virtuosens rörelser, dina begränsningars horisont är inte längre bort än dina fingrar kan nå dem. Allt finns där ute, allt är redo att användas – det digitala myllret har redan hittat nya vägar att uttrycka sig på. Scratching...what is it?...It´s so FRESH!För mer info om DJ-/Scratchscenens utveckling i stort rekommenderar jag alla att besöka den svenska siten www.djbattle.net. För alla som bara vill softa och må bra rekommenderar jag er att ladda ner DJ Q-Berts klassiska mixtape "Demolition Squeeze Pumpkin Music", ni borde kunna hitta den på de bättre DC-hubbarna för hip hophuvuden.


[1] Kjetil Falkenbergs stora insats ligger i att ha utvecklat och formaliserat början på de mest grundläggande scratchteknikerna i ett notationssystem. Detta är förmodligen mer intressant än vi idag kan ana. Vad händer när de första datorerna lär sig läsa noter och själva börjar scratcha?


Av Speech1

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?