tisdag, december 21, 2004

Centralisering har nått nätet

Efter en stunds fundersamhet lanserar Speech1 nu sin egna blog. Syftet är att publicera främst ämnen kretsandes kring politisk teori, politisk ekonomi och kulturell praktik. Många fina bloggar har dykt upp på senare tid vilka diskuterar t. ex. postfordistisk/postmodern ekonomisk teoribildning, många starka bidrag görs för att översätta till svenska texter av tänkare som A. Negri eller varför inte Marx själv för den delen. När det kommer till ämnen så breda som dessa blir det ofta så att olika specialområden inhägnas och detta är inget märkvärdigt. Att skapa sig en heltäckande kunskap är nästintill omöjligt idag.

Syftet med Centralisering är därför att försöka vara ett komplement, en hjälp för att bygga analytiska verktyg samt en informationscentral för saker Speech1 tycker är relevanta. Det kan vara högt såväl som lågt. När exempelvis DN:s ledarskribenter går loss på och raljerar över arbetarklassens kamper görs detta utifrån vad de tror vara värdeneutrala ekonomiska omdömen. Det är för oss en tautologi att påstå att så givetvis inte är fallet. Deras retorik känns igen från en numera tröttsamt långt gången kamp från det globala kapitalets sida att söka underminera arbetarklassens positioner. Centralisering har därför som mål att söka diskutera bakomliggande tendenser och potentiella outcomes, ämnesområdena kommer variera - klassanalysen ska bestå.

Mycket nöje!
Speech1

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?